Чорноморський економіко-правовий ліцей №1

 
Учнівське самоврядування

   Однією з основних ознак демократичної держави є наявність розвинутого громадянського суспільства. Однією з форм залучення учнів до громадського життя є участь у шкільному самоврядуванні. Саме в стінах школи у дітей формується ті якості, які потім у дорослому житті допоможуть їм стати гідними громадянами демократичної України. А ще в шкільному віці усвідомлення своєї участі у вирішенні важливих справ суспільного життя є основою нормальної життєвої позиції в дорослому житті. В Чорноморській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 вже багато років існує шкільне самоврядування.

Діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле життя. Учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Кожен учень, маючи доручення (постійні, тимчасові), протягом свого навчання проходить школу учнівського самоврядування.

   Самоврядування це:

 • метод організації дитячого колективу, який забезпечує формування відносин відповідальної залежності в колективі та організаторських рис окремої особистості;
 • наслідок педагогічного управління дітьми з боку дорослих;
 • принцип організації життя дитячого колективу;
 • діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку та спрямована на вдосконалення колективу і кожної особистості зокрема.

     Метою діяльності учнівського самоврядування є:

 • розвиток навичок творчого вирішення завдань, створення позитивної мотивації та зацікавленості учнів;
 • формування вміння мислити, узагальнювати;
 • виховання поваги до колективу, почуття відповідальності;
 • налагодження тісних контактів і взаєморозуміння між різними гілками громадськості, спільне вирішення проблем, профілактика виникнення конфліктних ситуацій;
 • використання нових інноваційних технологій у виховній роботі.

Правила  членів  учнівського  самоврядування:

 • Співпрацювати з педагогічним колективом;
 • Брати участь у роботі всіх напрямків шкільного самоврядування;
 • Представляти інтереси учнів;
 • Давати доручення всім учням та контролювати їх;
 • Проводити засідання, приймати рішення та виконувати їх.

Обов’язки членів учнівського самоврядування:

 • Бути прикладом у навчанні та праці;
 • Захищати інтереси учнів;
 • Організовувати роботу у класних колективах;
 • Організовувати підготовку і проведення загальношкільних заходів.

              

Система самоврядування включає в себе 5 міністерств:

 •  Міністерство здоров’я та спорту;

 •  Міністерство волонтерства та патріотизму;

 •  Міністерство інформації;

•  Міністерство правопорядку;

 •  Міністерство культури та дозвілля;

Всі міністерства взаємодіють між собою і знаходяться в постійному динамічному русі та розвитку.

      Вищим органом самоврядування є загальношкільні учнівські збори. Президент учнівського самоврядування має право скликати шкільну Раду міністрів та Парламент як на планові засідання, так і на позачергові збори, що проводяться за потребою, а також контролює діяльність міністерств.

      Засідання УС відбуваються 2 рази на місяць. Під час таких засідань учні планують дитяче дозвілля, навчаються самостійно мислити, аналізувати, приймати рішення, думати не лише про себе, а й про тих, хто поряд, поважати їх та їхні права. У школярів виховується почуття патріотизму, відповідальності, громадянської свідомості та активності.